REGISTERBESKRIVNING I ENLIGHET MED FÖRESKRIFTERNA I PERSONUPPGIFTSLAGEN

Senast uppdaterad 1.3.2018

 

Registerhållare:

Oy Maritim Ab

Båtbyggarvägen 1 00210 Helsingfors, Finland

+358 10 2740 300

maritim[at]maritim.fi

 

Kontaktperson i registerärenden:

Marju Toivonen

Administrativ assistent

Båtbyggarvägen 1 00210 Helsingfors, Finland

+358 10 2740 300

marju.toivonen[at]maritim.fi

 

Registrets namn:

Oy Maritim Ab:s kund- och marknadsföringsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter:

Personuppgifter behandlas i syfte att leverera Oy Maritim Ab:s tjänster samt för marknadsföring av dessa tjänster och för kommunikation.

En aktuell förteckning över Oy Maritim Ab:s samtliga tillhandahållna tjänster finns alltid till påseende på adressen Maritim.fi.

 

Registrets informationsinnehåll:

Följande uppgifter kan finnas i registret. För varje användare finns nödvändigtvis inte alla nedannämnda uppgifter.

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Arbetsuppgifter
 • Företag/organisation
 • Faktureringsuppgifter och -adress
 • Ort
 • FO-nummer
 • Övriga uppgifter, som användaren själv har matat in i formuläret på Oy Maritim Ab:s webbsida

 

Regelmässiga uppgiftskällor:

 • Uppgifter som användarna har lämnat ut
 • Offentliga informationskällor
 • Tillställningar och evenemang som är en del av Oy Maritim Ab:s marknadsföring

 

Regelmässig utlämning av uppgifter:

Uppgifterna utlämnas inte vidare, förutom när det krävs av åtgärder som offentliga myndigheter vidtar.

 

Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES:

Uppgifter kan överföras till stater utanför EU eller EES inom de gränser som tillåts av personuppgiftslagen, i syfte att tekniskt genomföra behandlingen av uppgifterna.

 

Principerna för skyddandet av registret:

Det elektroniska kund- och marknadsföringsregistret är skyddat med lösenord och endast personer som särskilt har bemyndigats av Oy Maritim Ab har rätt att logga in i registret.

Samtliga personer som har åtkomst till uppgifterna är belagda med tystnadsplikt.

 

Användarens rättigheter:

I enlighet med lagstiftningen har du rätt att granska, vilka uppgifter vi har samlat in om dig. I enlighet med lagstiftningen har du rätt att kräva att en felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgift korrigeras eller raderas.

I varje direktreklam som vi skickar ut finns en länk, via vilken mottagaren kan blockera framtida utskick av direktreklam. Du kan även förbjuda Oy Maritim Ab att behandla uppgifter om dig själv för direktmarknadsföringssyften, genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen maritim[at]maritim.fi.