HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Viimeksi päivitetty 1.3.2018

 

Rekisterinpitäjä:

Oy Maritim Ab

Veneentekijäntie 1 00210 Helsinki, Suomi

+358 10 2740 300

maritim[at]maritim.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Marju Toivonen

Hallinnon asistentti

Veneentekijäntie 1 00210 Helsinki, Suomi

+358 10 2740 300

marju.toivonen[at]maritim.fi

 

Rekisterin nimi:

Oy Maritim Ab:n  asiakas ja -markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään Oy Maritim Ab:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden

palvelujen markkinointiin ja viestintään.

Ajantasainen lista kaikista Oy Maritim Ab:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä

osoitteessa Maritim.fi

 

Rekisterin tietosisältö:

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työtehtävät
 • Yritys/organisaatio
 • Laskutustiedot ja -osoite
 • Sijainti
 • Y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Oy Maritim Ab:n verkkosivuilla

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Käyttäjien luovuttamat tiedot
 • Julkiset tietolähteet
 • Tilaisuudet ja tapahtumat osana Oy Maritim Ab:n markkinointia

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Oy Maritim Ab:n erikseen valtuuttamat henkilöt.

Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Käyttäjän oikeudet:

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Oy Maritim Ab:ta käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maritim[at]maritim.fi.